• Hội thảo kết nối nhân lực đạt chuẩn FE với các doanh nghiệp Nhật bản
  • Hội nghị giám đốc các nước thành viên ITPEC
  • Hội đồng xét duyệt đề thi tại Thái Lan
  • Thí sinh tham dự sát hạch tại Hà nội
  • Top Gun 2015 Cơ hội giao lưu tại Nhật Bản