Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) trân trọng kính mời Quý vị tham dự khóa đào tạo Kỹ năng thương thuyết và đàm phán chuyển giao công nghệ.

Mục tiêu: Khóa học cung cấp kiến thức giúp nâng cao kỹ năng thương thuyết, đàm phán đồng thời chuyển giao cho học viên một “công nghệ” bao gồm Tư duy và Nhận thức, Phương pháp và Công cụ với những tình huống thực tế điển hình để thành công trong giao dịch chuyển giao công nghệ nói riêng, kinh doanh thương mại nói chung.

Nội dung khóa học : 

Nội dung 1 - Tổng quan về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

 • Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ
 • Vai trò và tầm quan trọng của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ
 • Xu thế chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trên thế giới
 • Các case study

Nội dung 2 – Quy định về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

 • Quy định về hình thức
 • Quy định về nội dung
 • Điều kiện hiệu lực

Nội dung 3 – Đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

 • Chuẩn bị tài liệu
 • Lựa chọn khung cảnh và thời gian đàm phán
 • Xây dựng nhóm đàm phán
 • Kỹ năng chốt hợp đồng

Nội dung 4 – Kỹ năng soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

 • Các điều khoản chính
 • Thuận lợi và khó khăn
 • Các hạn chế
 • Kinh nghiệm xây dựng và soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ quốc tế

Thời gian: ngày 17/10/2023.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trung tâm HITC - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long - Thạch Thất - Hà Nội.

Kinh phí: Học viên được hỗ trợ kinh phí tham dự

Giảng viên của khóa học: TS. Phan Quốc Nguyên, Đại sứ Đổi mới sáng tạo, Giám khảo các cuộc thi sáng chế quốc tế, Chuyên gia WIPO về chuyển giao công nghệ, marketing và thương mại hóa tài sản trí tuệ…

Đăng ký tham dự xin liên hệ anh Trần Văn Chung, ĐT: 0912535707, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trân trọng ./.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577