Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) trân trọng kính mời Quý vị tham dự khóa đào tạo Chiến lược định giá sản phẩm, công nghệ trong marketing 4P”.

Mục tiêu: Khóa học cung cấp tư duy, phương pháp, công cụ kết hợp với tình huống thực tế điển hình để doanh nghiệp xây dựng chiến lược định giá sản phẩm giúp tối ưu hóa lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo uy tín, sức cạnh tranh của thương hiệu trên thị trường và níu chân khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Nội dung khóa học :

Nội dung 1 - Tổng quan về sáng chế

 • Khái niệm sáng chế
 • Vai trò và tầm quan trọng của sáng chế
 • Bản chất và đặc điểm của sáng chế
 • Hệ thống sáng chế
 • Các case study

Nội dung  2 – Khái quát chung về định giá sáng chế

 • Khái niệm định giá sáng chế
 • Nguyên tắc định giá sáng chế
 • Bản chất và đặc điểm của định giá sáng chế
 • Vai trò của định giá sáng chế
 • Các chuẩn mực định giá sáng chế

Nội dung  3 – Các phương pháp định giá sáng chế

 • Phương pháp dựa trên chi phí
 • Phương pháp dựa trên thị trường
 • Phương pháp dựa trên thu nhập

Nội dung  4 – Thực hành định giá sáng chế

     - Thực tiễn và xu thế định giá sáng chế tại Việt Nam

 • Lựa chọn một số trường hợp điển hình 

Thời gian: ngày 18/10/2023.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trung tâm HITC - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long - Thạch Thất - Hà Nội.

Kinh phí: Học viên được hỗ trợ kinh phí tham dự

Giảng viên của khóa học: TS. Phan Quốc Nguyên, Đại sứ Đổi mới sáng tạo, Giám khảo các cuộc thi sáng chế quốc tế, Chuyên gia WIPO về chuyển giao công nghệ, marketing và thương mại hóa tài sản trí tuệ…

Đăng ký tham dự xin liên hệ anh Trần Văn Chung, ĐT: 0912535707, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trân trọng ./.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577