Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ - BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Sát hạch CNTT năm 2023, Trung tâm HITC đã tổ chức thành công kỳ sát hạch lần thứ 44 tại Hà Nội, Đà Nẵng, và TP. Hồ Chí Minh 

Một số hình ảnh kỳ Sát hạch tại hội đồng thi ngày chủ nhật 22/10/2023

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577