Thực hiện Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 09/09/2019 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025". Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội tổ chức khóa đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại nước ngoài với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung: Đào tạo, huấn luyện, tham quan gặp gỡ đối tác tại các tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sơ sở đào tạo, huấn luyện doanh nghiệp.

2. Đối tượng: 15 lãnh đạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội ở mọi lĩnh vực, ngành nghề.

3. Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 12/2023.

4. Hình thức: Đào tạo trực tiếp tại nước ngoài trong thời gian 10 ngày (gồm cả thời gian đi và về).

5. Địa điểm: Seoul - Hàn Quốc.

6. Nguồn kinh phí đào tạo: 

- Nhà nước: Hỗ trợ 50% kinh phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn ở các tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín nước ngoài.

- Doanh nghiệp: Đóng góp 50% kinh phí còn lại.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577