Thông báo Sát hạch

Theo Quyết định số 3789/QĐ-BKHCN ký ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Sát hạch Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2017, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xin thông báo kế hoạch tổ chức kỳ Sát hạch Mùa Thu năm 2017 như sau: 

1. Loại hình sát hạch: Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Kỹ sư Ứng dụng CNTT (AP) và Hộ chiếu CNTT (IP).

2. Thời gian: Chủ nhật, ngày 29/10/2017 (Cả ngày).

3. Hình thức sát hạch: 

Đối với loại hình FE:

  • Phần Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
  • Phần Kỹ năng buổi chiều (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.

Đối với loại hình AP:

  • Phần Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
  • Phần Kỹ năng buổi chiều (150 phút) - Câu hỏi tự luận - Bài thi viết.

Đối với loại hình IP: 

  • Phần thi chung (120 phút): Bài thi trắc nghiệm.

4. Ngôn ngữ: đề thi tiếng Anh và tiếng Việt (phần tiếng Việt dùng để tham khảo). 

5. Địa điểm: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm chi tiết sẽ được thông báo chính thức trên trang Web của VITEC vào ngày 24/10/2017).

6. Chứng chỉ: do Bộ trưởng Bộ KH&CN cấp cho các thí sinh đạt yêu cầu loại hình FE, AP và IP.

7. Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí: Từ ngày 01/09/2017 đến trước 16h30 ngày 10/10/2017.

8. Lệ phí sát hạch: 

Đối với loại hình FE, AP: Mức phí Sát hạch là 1.500.000 đồng/thí sinh (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn./.)

Đối với loại hình IP: Mức phí Sát hạch là 500.000 đồng/thí sinh (Năm trăm ngàn đồng chẵn./.) 

9. Liên hệ: Anh Trần Xuân Phương, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 04.62596274; 0904.609.959;

Danh sách bảo lưu FE

Danh sách bảo lưu AP