Lịch sát hạch

Kỳ sát hạch tháng 10-2017

  Ngày sát hạch: 29-10-2017

  Sát hạch 3 loại hình: IP, FE, AP 

  Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  Đối tượng: không hạn chế

  Số lượng: không hạn chế

  Đề thi: Song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

  Liên hệ: Mr.Phương, Điện thoại: 0904 609 959

Văn bản liên quan

Quyết định tổ chức Sát hạch

Thông báo Sát hạch

Đăng ký trực tuyến

Danh sách bảo lưu FE

Danh sách bảo lưu AP

Phiếu đăng ký (dành cho thi sinh đăng ký offline)