Chứng chỉ Sát hạch 04/2017

Ngày 12/06/2017 Bộ trưởng Bộ KHCN đã ký quyết định số 1512/QĐ-BKHCN và 1513/QĐ-BKHCN chứng nhận đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin tương đương Nhật Bản cho 124 thí sinh đạt kết quả trong kỳ sát hạch CNTT mùa Xuân năm 2017 loại hình FE và IP. Trung tâm VITEC sẽ tiến hành trả chứng nhận trong thời gian từ 29/6/2017 vào thứ Ba và thứ Năm trong tuần, thời gian từ 9h30 đến 15h30 tạị Trụ sở VITEC , Phòng 312, Tòa nhà Ươm tạo Doanh nghiệp, Khu CNC Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội.

Liên hệ: Mr. Trần Xuân Phương, Tel: 0904 609 959, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:  Tuyến xe bus số 74, đi từ mỹ đình vào trong khu CNC Hòa Lạc và có điểm dừng tại tòa nhà Viettel, cách trụ sở VITEC 50m.