• Hội thảo kết nối nhân lực đạt chuẩn FE với các doanh nghiệp Nhật bản
  • Hội nghị giám đốc các nước thành viên ITPEC
  • Hội đồng xét duyệt đề thi tại Thái Lan
  • Thí sinh tham dự sát hạch tại Hà nội
  • Sát hạch CNTT Mùa Thu 2014 và Cơ hội du lịch Nhật Bản